สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

Untitled-1

s01

 

พระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวันวิสาขบูชาปี2528 ที่ นางสุจิตรา ศรีบัว สร้างถวายสมัยผู้อำนวยการดุสิต พูนพอน(2526-2531)
และผู้อำนวยการศิริลักษณ์ นันทพิศาล(2533-2536) ได้สร้างหอประดิษฐาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2534
ให้ชาวสันติราษฎร์วิทยาลัยสักการบูชาตั้งอยู่บริเวณสระน้ำหน้าห้องผู้อำนวยการโรงเรียน

บูชาด้วยเทียนเหลือง 2 เล่ม ธูป 3 ดอก พวงมาลัย ดอกไม้ ดอกบัว ถวายอาหารคาวหวาน

 

s02

หลวงปู่มหาฤาษีคันธุกะอยมันตร (อ่านว่า คัน-ธุ-กะ-อะ-ยะ-มัน-ตระ) องค์มหาฤาษีผู้มีกลิ่นกายหอม และมีมนต์ศักดิ์สิทธิ์
ชาวลังกาที่เกิดจากการนั่งทางในของอาจารย์ภารตะ พลายแก้วฉาย อาจารย์พรมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทางวิญญาณ
เมื่อคืนวันที่ 27 กันยายน 2501 ว่าเป็นเจ้าที่ผู้เป็นใหญ่ในผืนดินสันติราษฎร์ที่มาช่วยยุติการเสียชีวิตสลับระหว่างครูชาย-หญิงไม่เว้นแต่ละปี
อาจารย์ใหญ่ นายเพทาย อมาตยกุล โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง ได้ฤกษ์ตั้งศาล เมื่อวันที่20 ตุลาคม 2501
เวลา 11นาฬิกา วันจันทร์ เดือน 11 ขึ้น 7 ค่ำ ปีจอ

บูชาด้วยเทียนขาว 4 เล่ม ธูป 9 ดอก ผลไม้กล้วยน้ำไท ชมพู่ มะพร้าวอ่อน มะม่วงสุก ดอกกุหลาบ ดอกบัวขาว
มาลัยมะลิสด มีดอกกุหลาบเป็นอุบะ หมากพลู ขนมต้มแดง ต้มขาว ผลไม้ 9 ข้าว ไข่ต้ม

 

s03

เดิมเป็นศาลไม้ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องธุรการโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง การตั้งศาลเกิดขึ้นเมื่อปี 2509
มีครูและนักเรียนเจ็บป่วยและเสียชีวิตจำนวนหนึ่งเป็นประจำทุกปี นายเพทาย อมาตยกุล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจึงได้เชิญอาจารย์
มาตรวจทางวิญญาณเทพสถิตย์อยู่ด้านหลังใกล้ทางรถไฟจึงได้อัญเชิญมาสถิตย์ ต่อมาได้อัญเชิญมาตั้งบริเวณสวนหย่อมหน้าหอสมุดเผ่า-อุดม
และมีพิธีบูรณะศาลใหม่แทนศาลเก่าในสมัย ผู้อำนวยการสมรัก แพทย์พันธุ์ เมื่อ 12พฤศจิกายน 2540

บูชาด้วยเทียนเหลืองหรือขาว 2 เล่ม ธูป 5 หรือ 7 ดอก ผลไม้ อาหารคาว หวาน หัวหมู เป็ด ไก่
ปลาช่อนนึ่ง ปูนึ่ง อย่างละคู่ ต้มโคล้ง ข้าว เหล้าขาว
*สิ่งที่ห้ามถวายอย่างเด็ดขาด*
ปลาดุก เนื้อ (ข้อมูล ครูฉายศรี รตานนท์)

label04

ศาลตายายที่ข้างศาลเจ้าพ่อเกรียงไกรชัยมงคล ตายายเป็นชาวมุสลิม


บูชาด้วย เทียนเหลืองหรือขาว 2 เล่ม ธูป 5 ดอก ผลไม้ อาหารคาวหวาน หมากพลู ข้าวหมกไก่
(ห้ามถวายสุรา และเนื้อหมูอย่างเด็ดขาด)

 

s05

เทวดาเจ้าที่อยู่บริเวณสวนหย่อมด้านหลังศาลหลวงปู่มหาฤาษีคันธุกะอยมันตร สืบเนื่องมาจาก
ครูมาจิรา รัตนะภุมมะ ฝันว่าเทวดาที่ดูแลรักษาโรงเรียนอยากมีที่สถิตย์

บูชาด้วย เทียนเหลืองหรือขาว 2 เล่ม ธูป 9 ดอก ผลไม้ พวงมาลัย

 

 

s06

เจ้าแม่ไทรทองอยู่บริเวณหอสมุดเผ่า-อุดม ริมกำแพงด้านทางรถไฟ
เชื่อกันว่ามีเจ้าแม่ไทรสถิตย์อยู่ถึง 5 องค์

บูชาด้วย เทียนเหลืองหรือขาว 2 เล่ม ธูป 9 ดอก ผลไม้ พวงมาลัย ดอกไม้ ผ้าสี อาหารคาวหวาน

 

s07

ศาลตายายอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร 5 ใต้ต้นไทร ด้วยความเชื่อของชาวไทยว่าทุกสถานที่จะต้องมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดูแลสถานที่บริเวณนั้นๆจึงมีการสร้างศาลตายายขึ้น

บูชาด้วย เทียนเหลืองหรือขาว 2 เล่ม ธูป 5 ดอก  พวงมาลัย ดอกไม้ อาหารคาวหวาน และผลไม้
เชื่อว่าตายายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์อีกที่หนึ่งในการดูแลโรงเรียนนี้โดยเชื่อกันว่า
ศาลตายายแห่งนี้นับถือศาสนาอิสลามจึงไม่นิยมถวายนื้อหมูนอกนั้นสักการะเหมือนทั่วไป