อาคาร1

IMG_6070

อาคาร1 เป็นอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารเรียน4ชั้น ก่อสร้างเมื่อ 25 19 สมัยผู้อำนวยการ ชาลี ถาวรานุรักษ์
เป็นตึกข้างในสุดอยู่ติดกับกำแพงทางรถไฟ หลังโรงเรียน


1-1

1-21-31-4