อาคารอเนกประสงค์

IMG_6103
อาคารอเนกประสงค์ สร้างขึ้นเมื่อปี2531 สมัยผู้อำนวยการจันทร์เพ็ญ เจริญผลารักษ์ ใช้เป็นโรงอาหาร ชึ้น2เป็นอาคารเรียนและชั้นบนสุดเป็นโรงยิม
ตึกนี้ตั้งอยู่ทางข้างหน้าศาลหลวงปู่ เมื่อเข้าประตูโรงเรียนมาอยู่ทางซ้ายมือมีร้านอาหาร สหกรณ์ มีห้องปฏิการทางศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล
ห้องประชุมชั้น 3
a1a2a3

IMG_6161 IMG_6102 IMG_6159 IMG_6160
IMG_6162 IMG_6164 IMG_6165 IMG_6166
IMG_6167 IMG_6168 IMG_6472