อาคารเผ่า-อุดม

IMG_6137
01_102

03

IMG_6121 IMG_6120

ห้องสุมด อยู่ชั้นล่างของหอประชุมเผ่า-อุดม  เปิดให้นักเรียนและครูมาใช้ริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์
มีหนังสือทุกประเภทให้อ่านและยืม สืบค้น มีIped ไว้ให้บริการเช่นกัน

IMG_6127 IMG_6125

IMG_6128  IMG_6134  IMG_6136

IMG_6130  IMG_6135  IMG_6123