ประชาสัมพันธ์/ธนาคารโรงเรียน

IMG_6100
อาคารประชาสันพันธ์โรงเรียน ตั้งอยู่บริเวณปรตูทางเข้าโรงเรียนสวยเด่นเป็นสง่าม เพื่ออำนวยความสะดวกติดต่อสอบถาม


IMG_6069

ธนาคารโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน

IMG_6082

อาคารสมาคมษย์เก่าสันติราษฎร์ (สสตร.)
คุณปทุม จอดแจ่ม นกยกสมาคมศิษย์เก่าสันติราษฎรฯในสมัยนั้น ได้อนุมัติเงิน1.8ล้านบาท สร้างในปี2531
สมัยผู้อำนวยการจันทร์เพ็ญ เจริญผลารักษ์ ซึ้งปัจจุบนใช้เป็น สำนักงานสมาคมศิษน์เก่าฯ ห้องพักผู้อำนวยการโรงเรียนและห้องพยาบาล

 

IMG_6083 IMG_6084

ห้องพยาบาลโรงเรียนสันราษฎร์วิทยาลัย มีอาจารย์พยาบาลเคยอำนวยความสะดวถึง2คน คอยดูแลนักเเจ็บไข้ได้ป่วยเปอย่างดี