สนามกีฬา

IMG_6181
สนามกลาง
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยตั้งอยู่กลางใจเมือง ถือว่าเป็นโรงเรียนใหญ่พอดูที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ สามารถรองรับการเข้าแถวของนักเรียนหลายพันคน
ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายนอกและภายในโรงเรียน
IMG_6102

สนามกีฬาหน้าศาลหลวงปู่
อยู่บริเวณลานหน้าหอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ซึ่งในปี2559 ผู้อำนวยการอารีย์  วีระเจริญ ปรับปรุงให้เป็นสนามกีฬาอีกแห่งหนึ่งของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

IMG_6187

สนามวอลเล่ หน้าอาคาร1
อยู่บริเวณหน้าอาคาร1 โอบรอบไปด้วยอาคาร1,2,4
ในสมัยผู้อำนวยการณัฐกิจ บัวขม ได้ปรัปรุงซ่อมแซม สร้าหลังคาโดมขึ้นมาเพื่อให้ทำกิจกรรมในสนามอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
จัดกิจกรรมกีฬาน้องใหม่ เข้าแถวระดับ เข้าแถวคณะสี และสนามยังสามารใช้จัดกีฬาได้หลายปรเภทเช่น แฮนบอล วอลเล่บอล ตะกร้อ แบตมินตัน

IMG_6188

สนามบาส หน้าอาคาร2
อยู่บริเวณหน้าอาคาร2 โอบรอบไปด้วยอาคาร2,3,4
ในสมัยผู้อำนวยการณัฐกิจ บัวขม ได้ปรัปรุงซ่อมแซม สร้าหลังคาโดมขึ้นมาเพื่อให้ทำกิจกรรมในสนามอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
จัดกิจกรรมรับน้อง งานสบายๆตล์สันติราษฎร์ จัดเลี้ยงสังสรรค์ เข้าแถวระดับ เข้าแถวคณะสี และสนามยังสามารใช้จัดกีฬาได้หลายปรเภทเช่น บาสเกตบอล ฟุตซอล แฮนบอล แบตมินตัน