สดุดีรัตนกวีสี่แผ่นดิน

โดย Admin เมื่อ 26 มิ.ย. 2560, 17:01 น.

มีผู้เปิดอ่านแล้ว 843 ครั้ง


โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จัดกิจกรรมสดุดีรัตนกวีสี่แผ่นดี (วันสุนทรภู่) เพื่อให้เยาวชนไทย ตระหนักถึงความสำคัญของสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของชาติไทยและของโลก อีกทั้งเพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และตระหนักถึงคุณค่า ความงดงามของภาษาไทย และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

ข่าวที่มีผู้สนใจมากที่สุด

หัวข้อข่าว

ดู 0 ครั้ง