นางคนึงนาถ จันทวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ข่าวสันติราษฎร์ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 418 ครั้ง) - 15 พ.ย. 2561, 13:13 น.

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 463 ครั้ง) - 13 พ.ย. 2561, 18:42 น.

รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 549 ครั้ง) - 6 พ.ย. 2561, 17:34 น.

ระเบียบการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 470 ครั้ง) - 3 ก.ย. 2561, 17:43 น.

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 462 ครั้ง) - 9 ส.ค. 2561, 11:40 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ งเจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 467 ครั้ง) - 2 ส.ค. 2561, 22:09 น.ตารางเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบ Email บันทึกคะแนน SGS ระบบงานแผน ระบบงานบุคลากร งานจัดซื้อจัดจ้าง สื่อ STR

Santirat Fanpageสันติราษฎร์สาร 2/2558