ขอแสดงความยินดีกับ นายบรรณสรณ์ กลิ่นประยงค์

การแข่งขั้นความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล (๒๐๒๓ Global IT Challenge for Youth with Disabilities)

นายบรรณสรณ์ กลิ่นประยงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการเห็นโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล (๒๐๒๓ Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ณ เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 24 -29 ตุลาคม ประจำปี 2566 และนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลเหรียญเงินประเภททีม Econtents 2. รางวัลเหรียญทองแดงประเภททีมการสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือผู้พิการด้วย IOT