ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ธัญจิรา โชติพงศ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ธัญจิรา โชติพงศ์กุล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย