นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนยูธ พาราเกมส์ ครั้งที่ 4

         นักเรียนเรียนรวมฯ ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนยูธ พาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ เมืองมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรณ ประเภทกีฬาโกลบอล จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564 โดยนางสาวพิชชานันท์ ตันติกุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ นายบุรัสกร ปู่ใจดี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน