สีประจำโรงเรียน

สี เลือดหมู – ดำ

เลือดหมู

    เลือดเนื้อเชื้อไขของชาวสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งหมายถึงความเป็นพี่น้อง และความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และหมายถึงความเข้มแข็งกล้าหาญ

ดำ

     หมายถึง ความเข้มขน จริงใจ และความหนักแน่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นธรรมประจำใจของชาวสันติราษฎร์วิทยาลัย