ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียน

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดบ้านสันติราษฎร์

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-354-4990
โทรสาร. 02-354-4998