ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดย Admin เมื่อ 21 ธ.ค. 2563, 17:11 น.

มีผู้เปิดอ่านแล้ว 372 ครั้ง


ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  • [Update] ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 5) [ อ่านประกาศ ]

  • ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 4) [ อ่านประกาศ ]

  • ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) [ อ่านประกาศ ]

  • ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) [ อ่านประกาศ ]

  • ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 1) [ อ่านประกาศ ]

  • ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสมุทรสาคร [ อ่านประกาศ ]

 

ข่าวที่มีผู้สนใจมากที่สุด

หัวข้อข่าว

ดู 0 ครั้ง