ตารางเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

►  ม.1/1 ◆  ม.1/2  ◆  ม.1/3  ◆  ม.1/4  ◆  ม.1/5  ◆  ม.1/6  ◆  ม.1/7  ◆  ม.1/8  ◆  ม.1/9  ◆  ม.1/10  

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

►  ม.2/1  ◆  ม.2/2  ◆  ม.2/3  ◆  ม.2/4  ◆  ม.2/5  ◆  ม.2/6  ◆  ม.2/7  ◆  ม.2/8  ◆  ม.2/9  ◆  ม.2/10

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

►  ม.3/1  ◆  ม.3/2  ◆  ม.3/3  ◆  ม.3/4  ◆  ม.3/5  ◆  ม.3/6  ◆  ม.3/7  ◆  ม.3/8  ◆  ม.3/9  ◆  ม.3/10

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

►  ม.4/1  ◆  ม.4/2  ◆  ม.4/3  ◆  ม.4/4  ◆  ม.4/5  ◆  ม.4/6  ◆  ม.4/7  ◆  ม.4/8

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

►  ม.5/1  ◆  ม.5/2  ◆  ม.5/3  ◆  ม.5/4  ◆  ม.5/5  ◆  ม.5/6  ◆  ม.5/7  ◆  ม.5/8  ◆  ม.5/9  ◆  ม.5/10

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

►  ม.6/1  ◆  ม.6/2  ◆  ม.6/3  ◆  ม.6/4  ◆  ม.6/5  ◆  ม.6/6  ◆  ม.6/7  ◆  ม.6/8 ◆  ม.6/9 ◆  ม.6/10