การชําระเงินเพื่อบํารุงการศึกษา

ยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลดใบแจ้งค่าบำรุงการศึกษา

วิธีการชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

วิธีการชำระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

วิธีการชำระเงินผ่าน Krungthai Next