โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

เลขที่ 332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-354-4990
โทรสาร : 02-354-4998
E-Mail : santirat@str.ac.th
Facebook : http://facebook.com/strschool

การเดินทาง

Official_Logo_bts
เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพญาไท (ประตูทางออกที่3)

20120425_1335347452
เดินทางโดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ลงสุดสายสถานีพญาไท

tnews_1449277325_4594 
เดินทางโดยรถประจำทาง สายที่ผ่านหน้าโรงเรียน

72, 92, 97, 201, 503

มาจากอนุเสาวรีย์ชัยฯ ลงป้ายตรงข้ามเขตราชเทวี

29, 34, 36, 39, 54, 59, 62, 63, 74, 77, 139, 140, 153, 201, 503

มาจากสยาม ลงป้ายเขตราชเทวี

18, 29, 34, 36, 39, 54, 92, 97, 163, 503