เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขัน
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ

วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกรายน พ.ศ. ๒๕๕๗

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัคร


** โปรดตรวจสอบรายชื่อ และแจ้งแก้ไขหากผิดพลาด ทาง e-mail ที่ santirat@str.ac.th**
**กรณี เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ต้องทำหนังสือเปลี่ยนตัวจากโรงเรียนมาในวันแข่งขันด้วย**

*** โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์นี้ **

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution

webmaster E-mail : admin@str.ac.th
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์