เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขัน
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ

วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกรายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ขณะนี้ปิดรับสมัครทุกช่องทางแล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัคร

ข้อมูลรายชื่อผู้สมัครล่าสุดขณะนี้ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
ขณะนี้ปิดรับสมัครทุกช่องทางแล้ว
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อการรับสมัคร หากผิดพลาด หรือไม่พบรายชื่อในประกาศ
กรุณาส่งข้อมูลที่จะแก้ไข หรือสำเนาแบบใบสมัครมาแก้ไขปรับปรุงได้
ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทาง e-mail ที่ santirat@str.ac.th*
หลังจากนั้นจะไม่มีการแก้ไขปรับปรุงอีก
*** โปรดติดตามรายชื่อเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ทางเว็บไซต์นี้ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗**

**กรณี เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ต้องทำหนังสือเปลี่ยนตัวจากโรงเรียนมาในวันแข่งขันด้วย**

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution

webmaster E-mail : admin@str.ac.th