นางคนึงนาถ จันทวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ข่าวสันติราษฎร์ข่าวประชาสัมพันธ์


ระเบียบการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 104 ครั้ง) - 3 ก.ย. 2561, 17:43 น.

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 131 ครั้ง) - 9 ส.ค. 2561, 11:40 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ งเจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 144 ครั้ง) - 2 ส.ค. 2561, 22:09 น.

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 305 ครั้ง) - 20 ก.ค. 2561, 16:48 น.

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 241 ครั้ง) - 5 ก.ค. 2561, 19:01 น.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 456 ครั้ง) - 13 พ.ค. 2561, 15:45 น.สมัครภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ตารางเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบ Email บันทึกคะแนน SGS ระบบงานแผน ระบบงานบุคลากร งานจัดซื้อจัดจ้าง สื่อ STR

Santirat Fanpageสันติราษฎร์สาร 2/2558