โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
Santirat Witthayalai School.
 
 
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution

webmaster E-mail : admin@str.ac.th
AmazingCounters.com