เชิญร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๒
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ และ พระราชวิจิตรปฏิภาณ
วันที่ ๕-๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
รับสมัคร
๑ กรกฎาคม – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
สอบแข่งขัน
ระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘
ระดับมัธยมศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘
<< ระเบียบการแข่งขัน >>
<< หนังสือเชิญชวน >>
<< ใบสมัคร >>
ต้องการแก้ไข ติดต่อทาง e-mail ที่ thaiped12@hotmail.com
กรณีตรวจสอบไม่พบรายชื่อให้ส่งใบสมัครใหม่อีกครั้ง หรือสมัครใหม่ ที่
thaiped12@hotmail.com

ขออภัย e-mail เดิม santirat@str.ac.th ใช้งานไม่ได้


โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Webmaster E-mail : suwanpad@hotmail.com
AmazingCounters.com