นางคนึงนาถ จันทวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ข่าวสันติราษฎร์ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 673 ครั้ง) - 23 มิ.ย. 2563, 13:41 น.

ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 512 ครั้ง) - 16 มี.ค. 2563, 14:41 น.

การประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 337 ครั้ง) - 11 มี.ค. 2563, 18:40 น.

ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 1104 ครั้ง) - 15 พ.ย. 2561, 13:13 น.

ระเบียบการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 920 ครั้ง) - 3 ก.ย. 2561, 17:43 น.

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 913 ครั้ง) - 9 ส.ค. 2561, 11:40 น.ตารางเรียน เรียนออนไลน์ ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบ Email บันทึกคะแนน SGS ระบบงานแผน ระบบงานบุคลากร งานจัดซื้อจัดจ้าง สื่อ STR