เชิญร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๒
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ และ พระราชวิจิตรปฏิภาณ
วันที่ ๕-๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
รับสมัคร
๑ กรกฎาคม – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ประเภทรับรางวัล และ ไม่ขอรับรางวัล

ประถมศึกษา ตอนต้น
มัธยมศึกษา ตอนต้น
ประถมศึกษา ตอนปลาย
มัธยมศึกษา ตอนปลาย
สอบแข่งขัน
ระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘
ระดับมัธยมศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘
<< ระเบียบการแข่งขัน >> << ใบสมัคร >>
ต้องการแก้ไข ติดต่อทาง e-mail ที่ thaiped@str.ac.th


โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Webmaster E-mail : suwanpad@hotmail.com
AmazingCounters.com