นางคนึงนาถ จันทวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ข่าวสันติราษฎร์ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 285 ครั้ง) - 29 พ.ค. 2562, 10:42 น.

ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 767 ครั้ง) - 15 พ.ย. 2561, 13:13 น.

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 770 ครั้ง) - 13 พ.ย. 2561, 18:42 น.

รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 861 ครั้ง) - 6 พ.ย. 2561, 17:34 น.

ระเบียบการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 763 ครั้ง) - 3 ก.ย. 2561, 17:43 น.

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 753 ครั้ง) - 9 ส.ค. 2561, 11:40 น.สมัครภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ตารางเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบ Email บันทึกคะแนน SGS ระบบงานแผน ระบบงานบุคลากร งานจัดซื้อจัดจ้าง สื่อ STR

Santirat Fanpageสันติราษฎร์สาร 2/2558