นางคนึงนาถ จันทวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ข่าวสันติราษฎร์ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 569 ครั้ง) - 23 มิ.ย. 2563, 13:41 น.

ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 465 ครั้ง) - 16 มี.ค. 2563, 14:41 น.

การประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 282 ครั้ง) - 11 มี.ค. 2563, 18:40 น.

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เลขานุการผู้อำนวยการ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 424 ครั้ง) - 20 ม.ค. 2563, 11:23 น.

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เลขานุการผู้อำนวยการ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 289 ครั้ง) - 20 ม.ค. 2563, 11:17 น.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 698 ครั้ง) - 29 พ.ค. 2562, 10:42 น.ตารางเรียน เรียนออนไลน์ ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบ Email บันทึกคะแนน SGS ระบบงานแผน ระบบงานบุคลากร งานจัดซื้อจัดจ้าง สื่อ STR