นางคนึงนาถ จันทวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ข่าวสันติราษฎร์ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 65 ครั้ง) - 5 ก.ค. 2561, 19:01 น.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 286 ครั้ง) - 13 พ.ค. 2561, 15:45 น.

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 758 ครั้ง) - 4 เม.ย. 2561, 17:14 น.

ประกาศเลขที่นั่งสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 564 ครั้ง) - 30 มี.ค. 2561, 16:31 น.

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 361 ครั้ง) - 16 ต.ค. 2560, 17:27 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาทัศนศิลป์ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 517 ครั้ง) - 10 ต.ค. 2560, 17:10 น.สมัครภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ตารางเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบ Email บันทึกคะแนน SGS ระบบงานแผน ระบบงานบุคลากร งานจัดซื้อจัดจ้าง สื่อ STR

Santirat Fanpageสันติราษฎร์สาร 2/2558