การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ

วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ขณะนี้ปิดรับสมัครทุกช่องทางแล้ว โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ประถมศึกษา ตอนต้น
ประถมศึกษา ตอนปลาย
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัคร ตามวันที่สมัคร


*** โปรดตรวจสอบรายชื่อเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ หากมีข้อซักถาม ติดต่อได้ทาง e-mail : santirat@str.ac.th **

**กรณี เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ต้องทำหนังสือเปลี่ยนตัวจากโรงเรียนมาในวันแข่งขันด้วย**
** แผนที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถานที่แข่งขัน **

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution

webmaster E-mail : admin@str.ac.th
AmazingCounters.com