นางคนึงนาถ จันทวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ข่าวสันติราษฎร์ข่าวประชาสัมพันธ์


[Update 30 ธ.ค. 63] ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 159 ครั้ง) - 21 ธ.ค. 2563, 17:11 น.

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และสังคมศึกษา (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 322 ครั้ง) - 22 พ.ย. 2563, 23:35 น.

รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสังคมศึกษา (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 388 ครั้ง) - 9 พ.ย. 2563, 11:18 น.

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 854 ครั้ง) - 23 มิ.ย. 2563, 13:41 น.

ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 685 ครั้ง) - 16 มี.ค. 2563, 14:41 น.

การประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 448 ครั้ง) - 11 มี.ค. 2563, 18:40 น.ตารางเรียน เรียนออนไลน์ ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบ Email บันทึกคะแนน SGS ระบบงานแผน ระบบงานบุคลากร งานจัดซื้อจัดจ้าง สื่อ STR