ผอ
ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รอบรั้วสันติราษฎร์

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

เลขที่ 332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-354-4990
โทรสาร. 02-354-4998