หยุดเรียนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT-TPAT)

สพฐ. ประกาศหยุดเรียน 4 – 8 ธ.ค. ให้เด็กได้ติวสอบ TGAT-TPAT สพฐ. ประกาศให้ ร.ร. หยุดเรียน 4 – 8 ธ.ค. นี้โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อให้ นร. เอาเวลาไปติวสอบ TGAT-TPAT ในวันที่ 9 – 11 ธ.ค. ที่จะถึงนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด โดยให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สนับสนุนการเรียนเสริมจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาตามความถนัดและสนใจ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และนับเป็นเวลาเรียน ส่วนโรงเรียนที่มีความพร้อม สามารถเปิดเป็นแหล่งเรียนเสริมสำหรับนักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียงฟรี พร้อมมอบให้มีมาตรการดูแลการเรียนเสริมอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยในการกำกับติดตามของ สพท.ในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ สพฐ. ยังจัดกิจกรรมจัดสอนเสริม โดยเชิญครูและอาจารย์ที่มีชื่อเสียง มาให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธ.ค. ในช่องทาง OBEC Chanel, Youtube และ Facebook ของ สพฐ. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย