ขอเชิญนักเรียน ครูและบุคลากร ศิษย์เก่า ครูอาวุโส ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน ครูและบุคลากร ศิษย์เก่า ครูอาวุโส ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยการแสกน QR Code หรือ https://bit.ly/3EtF4K6